do góry

Urzędy górnicze

Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz  skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

Kategoria: 1. Wyższy Urząd Górniczy [ 5 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 2. Decyzja Nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego
15-06-30 11:49 255.53KB pobierz plik: 2. Decyzja Nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego
plik pdf 3. Zarządzenie Nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego
15-10-01 11:50 437.55KB pobierz plik: 3. Zarządzenie Nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego
plik pdf 4. Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego
15-10-01 11:51 530.25KB pobierz plik: 4. Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego
plik pdf 5. Decyzja Nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego
15-10-01 11:51 240.26KB pobierz plik: 5. Decyzja Nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego
plik pdf 6. Zarządzenie Nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego
15-06-30 11:48 343.26KB pobierz plik: 6. Zarządzenie Nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego
Kategoria: 2. Okręgowe Urzędy Górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
15-06-30 12:22 689.51KB pobierz plik: 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
plik pdf 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
15-06-30 12:23 675.62KB pobierz plik: 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
plik pdf 3. Zarządzenie Nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego
15-10-01 11:52 296.75KB pobierz plik: 3. Zarządzenie Nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego
plik pdf 4. Zarządzenie Nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego
15-06-30 12:21 336.37KB pobierz plik: 4. Zarządzenie Nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego
Kategoria: 3. Przepisy wspólne [ 6 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Zarządzenie Nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
16-10-20 14:07 1.05MB pobierz plik: 1. Zarządzenie Nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
plik pdf 2. Zarządzenie Nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze
15-06-30 11:44 260.49KB pobierz plik: 2. Zarządzenie Nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze
plik pdf 3. Zarządzenie Nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych
15-06-30 11:42 265.83KB pobierz plik: 3. Zarządzenie Nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych
plik pdf 4. Zarządzenie Nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych
15-06-30 11:46 314.43KB pobierz plik: 4. Zarządzenie Nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych
plik pdf 5. Zarządzenie Nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych
15-06-30 11:24 269.26KB pobierz plik: 5. Zarządzenie Nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych
plik pdf 6. Zarządzenie Nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym"
15-06-30 11:25 233.36KB pobierz plik: 6. Zarządzenie Nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym"
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H