do góry

Projekt rozp. MŚ - zmiana zagrożenia naturalne

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

   Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony. 

Kategoria: Projekt rozp. MŚ - zmiana zagrożenia naturalne 2 [ 10 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej (z dnia 9 września 2014 r.)
14-12-12 12:03 301.19KB pobierz plik: Opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej (z dnia 9 września 2014 r.)
plik pdf Pismo Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska do RCL z prośbą o rozpatrzenie projektu przez Komisję Prawniczą albo zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą (z dnia 7 października 2014 r.)
94.3KB pobierz plik: Pismo Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska do RCL z prośbą o rozpatrzenie projektu przez Komisję Prawniczą albo zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą (z dnia 7 października 2014 r.)
plik pdf Pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych (z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
14-12-12 12:03 366.22KB pobierz plik: Pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych (z dnia 29 sierpnia 2014 r.)
plik pdf Pismo Prezesa WUG przekazujące projekt po zakończonych uzgodnieniach międzyresortowych do Ministra Środowiska z prośbą o skierowanie do RCL wniosku o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą z dnia 23 września 2014
14-12-12 12:06 298.14KB pobierz plik: Pismo Prezesa WUG przekazujące projekt po zakończonych uzgodnieniach międzyresortowych do Ministra Środowiska z prośbą o skierowanie do RCL wniosku o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą z dnia 23 września 2014
plik pdf Pismo RCL - zwolnienie z Komisji Prawniczej (z dnia 7 października 2014 r.)
81.56KB pobierz plik: Pismo RCL - zwolnienie z Komisji Prawniczej (z dnia 7 października 2014 r.)
plik pdf Pismo RCL zawierające stanowisko wyrażone w ramach uzgodnień międzyresortowych (z dnia 16 września 2014 r.)
14-12-12 12:04 276.44KB pobierz plik: Pismo RCL zawierające stanowisko wyrażone w ramach uzgodnień międzyresortowych (z dnia 16 września 2014 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (wersja z dnia 23 września 2014 r. - skan)
14-12-12 12:04 2.12MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (wersja z dnia 23 września 2014 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r. - skan)
14-12-12 12:02 2.63MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (wersja z dnia 23 września 2014 r. - zwolniona z Komisji Prawniczej - skan)
699.42KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (wersja z dnia 23 września 2014 r. - zwolniona z Komisji Prawniczej - skan)
plik pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1654)
14-12-12 12:09 678.84KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1654)
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H