do góry

Informacje dla autorów

Autorów chcących opublikować artykuł w miesięczniku WUG prosimy o nadsyłanie materiałów na adres redakcji w formie wydruku oraz w postaci elektronicznej. Przesyłka powinna zawierać adres i numer telefonu autora (autorów) oraz wypełnione i podpisane „Oświadczenie o oryginalności publikacji”. Artykuły należy formatować wg załączonych "Wskazówek dla autorów artykułów publikowanych w miesięczniku Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie". Artykuły naukowe i techniczne, nadesłane do miesięcznika, podlegają kwalifikacji do druku zgodnie z „Procedurą recenzowania”. Redakcja miesięcznika nie zwraca nadsyłanych materiałów.

Kategoria: Informacje dla autorów [ 3 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf informacja dla autorów
15-01-16 10:25 47.4KB pobierz plik: informacja dla autorów
plik doc Procedura recenzowania publikacji naukowych
15-01-16 10:25 47KB pobierz plik: Procedura recenzowania publikacji naukowych
plik doc Zasady i procedura zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych
15-01-16 10:24 39.5KB pobierz plik: Zasady i procedura zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H